Tuesday, March 6, 2012

taakanon om tinumon

kita belajar perkataan berkaitan "makan dan minum" hari ini.....

louson=lapar
tuuhan=haus
no-yahan=kenyang

louson oku=saya lapar
ah oku louson=saya tidak lapar

tuuhan oku=saya haus
ah oku tuuhan=saya tidak haus

no yahan oku no= saya suda kenyang
ah oku po noyahan= saya belum kenyang

1 comment:

Sharon J said...

Oku nopo ti nga..
okon gia au oku mumang mimboros dusun nga au oku kopio Koilo boh..
yoku nopo iti nga dusun tambunan ba..
nga karati kasari ba nunu pinosurat nu ilo..

(~_~) dari kecik ibubapa saya tidak pernah cakap bahasa dusun ba sama kami adik beradik, tu la tidak
pandai cakap dusun tapi saya belajar sendiri la..
cakap sikit2 boleh la tapi saya boleh faham..