Thursday, November 5, 2009

ORANG CINA NANYI LAGU DUSUN???

osonong kosuabon....... (selamat pagi)

baino nopo nga mokinongou toko tulun sina monondig/monsinding id boos tokou.......
(hari ini, kita akan melihat dan mendengar oang cina menyani lagu dusun)


video

pelajar dari SMK KEPONG BARU KLTuesday, November 3, 2009

sinding korea pinadalin id dusun

video

Q= soalan

A= jawaban

Q= anda datang dari mana? (HOMBO TADON NU?)

A= saya datang dari ……… (MANTAD OKU HILO …tempat…..)

Q= adakah anda tidak rindu orang tua anda? (AH, KO LANGADON DI MOLOHING NU?)

A1= ya, saya rindu sangat-sangat pada mereka.(OH, LANGADON TOMOD OKU KUMAA DIOLO)

A2= tidak, saya x rindu mereka. (OMU, AH OKU LANGADON DIOLO)

NOTA; (cara sebutan)

· Langadon= la-nga-don maksud=rindu

· Diolo = di-o-lo maksud=mereka


Q= Di manakah anda bersekolah sekarang? (HOMBO KO DI POINSIKUL DINONDO?)

A= Saya bersekolah di ……….. (POINSIKUL OKU HILO ……..)

NOTA; (cara sebutan)

· Dinondo = di-non-do

Q=kenapa anda tersenyum kambing? (NOKURO TU MUNGANGIS KO KOPIO?)

A= Tiada la..,(AISO I)

Q=kenapa anda tidak dengar cakap? Anda tersenyum2 lagi! (NOKURO TU AH, KO MOKINONGOU DO BOROS? MUNGANSIL TOMOD KO NOGI!)

NOTA;

· Kita dapat lihat di sini bahawa perkataan mungansil dan mungangis hampir sama maksudnya tetapi digunakan dalam dua situasi yang berbeza.

· “Mungansil” dalam dusun adalah digambarkan sebagai seorang yang tidak mahu mendengar cakap dan apabila diberi nasihat dia hanya menunjukkan expresi muka yang kurang menyenangkan@bikin panas

· “mungangis” pula digambarkan dan digunakan untuk menunjukkan seorang itu tidak menghormati seseorang yang sedang memberi nasihat atau bercakap


bersambung.. terima kasih kepada ragang tana


kada po....haro sundait

  • Maha nogi poinlukug' om mogidu tomod,
    \maha nogi do poiduon on poundorong...
    Nunu ri?Huh??
  • roito no dokoyu.......heheheheh