Thursday, November 5, 2009

ORANG CINA NANYI LAGU DUSUN???

osonong kosuabon....... (selamat pagi)

baino nopo nga mokinongou toko tulun sina monondig/monsinding id boos tokou.......
(hari ini, kita akan melihat dan mendengar oang cina menyani lagu dusun)pelajar dari SMK KEPONG BARU KLTuesday, November 3, 2009

sinding korea pinadalin id dusun

Q= soalan

A= jawaban

Q= anda datang dari mana? (HOMBO TADON NU?)

A= saya datang dari ……… (MANTAD OKU HILO …tempat…..)

Q= adakah anda tidak rindu orang tua anda? (AH, KO LANGADON DI MOLOHING NU?)

A1= ya, saya rindu sangat-sangat pada mereka.(OH, LANGADON TOMOD OKU KUMAA DIOLO)

A2= tidak, saya x rindu mereka. (OMU, AH OKU LANGADON DIOLO)

NOTA; (cara sebutan)

· Langadon= la-nga-don maksud=rindu

· Diolo = di-o-lo maksud=mereka


Q= Di manakah anda bersekolah sekarang? (HOMBO KO DI POINSIKUL DINONDO?)

A= Saya bersekolah di ……….. (POINSIKUL OKU HILO ……..)

NOTA; (cara sebutan)

· Dinondo = di-non-do

Q=kenapa anda tersenyum kambing? (NOKURO TU MUNGANGIS KO KOPIO?)

A= Tiada la..,(AISO I)

Q=kenapa anda tidak dengar cakap? Anda tersenyum2 lagi! (NOKURO TU AH, KO MOKINONGOU DO BOROS? MUNGANSIL TOMOD KO NOGI!)

NOTA;

· Kita dapat lihat di sini bahawa perkataan mungansil dan mungangis hampir sama maksudnya tetapi digunakan dalam dua situasi yang berbeza.

· “Mungansil” dalam dusun adalah digambarkan sebagai seorang yang tidak mahu mendengar cakap dan apabila diberi nasihat dia hanya menunjukkan expresi muka yang kurang menyenangkan@bikin panas

· “mungangis” pula digambarkan dan digunakan untuk menunjukkan seorang itu tidak menghormati seseorang yang sedang memberi nasihat atau bercakap


bersambung.. terima kasih kepada ragang tana


kada po....haro sundait

  • Maha nogi poinlukug' om mogidu tomod,
    \maha nogi do poiduon on poundorong...
    Nunu ri?Huh??
  • roito no dokoyu.......heheheheh